معرفی ک جعفری


ک جعفری
جنسیت: تاریخ تولد: جمعه 25 دي 1360
کشور: ايران شهر: بابل


آخرین داستان ها ارسالی

از جنسی دیگر

نمایش مشخصات ک جعفری دهان باز و گشادی دارم . گشادترین دهان دنیا. زیرا اینطور خواسته شده است. تنم فلزیست و شکم بزرگ و پاهای گردِ چرخ مانندی دارم. البته با پاهایم نمی توانم راه بروم. ولی می توانم حرکت کنم، به شرط اینکه کسی یا چیزی مرا هُل بدهد. من دست و کله ایی ندارم. اما می توانم با دهانم ببینم، بو کنم، وحتی فکر کنم

مبهم

نمایش مشخصات ک جعفری - :« صدایت ضبط می شود... می توانی شروع کنی...» - :« ... ... ... از کجا شروع کنم؟ من که نمی دانم آغازم از کجاست؟ یا که چگونه است؟ برای گفتنِ من، هنوز واژه ها سردرگمند، نه در ذهنم می نشینند و نه بر کاغذ می گنجند. هرزمان که می خواستم از شروعم بگویم ، سرگیجه می گرفتم دقیقا مثل زمانهایی که بوی نفسهای مادر به مشامم می رسید

ردپا

نمایش مشخصات ک جعفری _ اولی را ، جلوی در ورودی خانه ام دیدم. به فاصله کمی از اولی، دومی وبعد سومی وهمین طور تا چشم کار می کرد، تا ته کوچه ، پشت هم ، قطار شده بودند، فرورفتگیهایی به شکل عدد پنج و با دو شاخک برگ مانند ، در دو طرفش. بیشتر شبیه به ردپا بود. ردی عجیب که نظیرش را ندیده بودم . نه شبیه ردپای انسان بود و نه هیچ جانور دیگری

عصیان

نمایش مشخصات ک جعفری _ غبار آینه قدی، ساقه شکسته گل شمعدانی روی میز،ساعت بی حرکت، تا موسیقی همیشگی چکه های شیرآب ومن تسلیم سکوت خانه، نشسته در پشت پنجره با لیوان چای سرد در دست وخیره به آنسوی پنجره که برف سفید، نمایی دیگر از لوندی زندگی را به تماشا گذاشته است. کودکانی را می بینم که در پی آفرینش سومین آدم برفی جست وخیز می کنند

دریغ

نمایش مشخصات ک جعفری _ روبرویم می نشیند، زیر تنها درخت بید ساحل و روی صندلی چوبی. خیره ام می شود. دست در جیب گذاشته و دوست مشترک را روی میز می گذارد: وینستون لایت. همان است.همانی که بود. هنوز هم نمی توانم وسعت غرورش را اندازه بزنم. هنوز هم ، غرورش از حقارتم آینه می سازد ونفسم را به یغما می برد. نگاهش می کنم

گورستان

نمایش مشخصات ک جعفری _در بیابانی دور افتاده و بایر، ودر جاده ایی باریک وخاکی، که به گورستانی متروک ختم می شود، پیرمردی با فانوسی در دست وبا تکیه بر عصایش، سیاهی شب را می شکافد واندام فرسوده اش را به جلو می راند. عبایی سفید وچرکی به تن دارد و موها وریش نقره ایی رنگش با وزش باد، متلاطم می شود. پیرمرد،به

بازجویی

نمایش مشخصات ک جعفری _ سکوت اتاق تاریک،با باز شدن درب ، شکسته می شود. زنی که دستها وپاهایش، زنجیر شده وبا چشم بندی برروی چشمانش، به داخل اتاق هل داده می شود. به دنبال زن،2 مرد تنومند وارد می شوند که هیکل درشت شان را در لباس سیاهی پوشانده اند، طوریکه در تاریکی اتاق حل می شوند. یکی از آنها بازوی زن را می گیرد وروی صندلی پلاستیکی وسط اتاق ، می نشاند

مهمان ناخوانده

نمایش مشخصات ک جعفری _ناگهانی، سرزده و بی خبر آمد.آمد و هرگز برنگشت.آمد و با حضور سونامی وارش، زندگیم را دگرگون کرد. آمد وبرای همیشه مرا در مردابی افکند که هرچه بیشتر دست وپا می زنم، بیشتر فرو می روم. مهمان بود، یک مهمان ناخوانده! خانه اش را در خانه من ساخت وصاحب خانه شد، خانه اش را در همان اتاقی ساخت که پروانه هایم در آنجا زندگی می کردند

هم سلولی

نمایش مشخصات ک جعفری _ در یک سلول کوچک وتاریک زندانی هستیم. مرا روی تختی آهنی، دراز کرده اند وبا طناب ضخیم ودرازی دست وپاهایم را بهم بسته اند. سر دیگر طناب به تیغه بزرگی مثل گیوتین وصل شده که دقیقا بالای سر من، به کمک دو قلاب از سقف آویزان شده است، طوریکه اگر دست یا پایم را تکان بدهم، طناب حرکت می کند وبی تردید، تیغه روی گردن من می افتد

دیوار

نمایش مشخصات ک جعفری _گاهی فکر می کنم اگر خانه ما در کوچه بن بستی نبود، شاید سرنوشت من به نوعی دیگر رقم می خورد.حتما ارتباطی بین کوچه ما وزندگی من وجود دارد وگرنه هیچ دلیل قانع کننده ایی برای وجود اینهمه دیوار در زندگیم پیدا نمی کنم ! دیوارهایی که از صورتم شروع می شود وتا بند کفشم ادامه می یابد. به آینه