معرفی مهسا صفیعی


مهسا صفیعی
جنسیت: تاریخ تولد: چهار شنبه 19 خرداد 1378
کشور: ايران شهر: پاوه
مهسا صفیعی هستم اهل پاوه یکی از شهرستان های کرمانشاه ... یه رمان نوشتم که تویه سایت نودوهشتیا قابله خوندنه...


آخرین داستان ها ارسالی

ادم های خوب

لبخند کم جانی میزند تا شایداندکی روحیه را به قلب زخمی مادرش تزریق کند ... - مامانی بهت قول میدم... قول میدم که تا فردا جورش کنم... مادر چشمانش را مهربانانه رویه هم میگذرد و دوباره همچون چراغی فروزان که روشنیش صدها دل را نورانی میکند باز میکند - برو مادر... من بهت اعتماد دارم... و دخترک