معرفی روستا


روستا
جنسیت: تاریخ تولد: شنبه 1 مهر 1357
کشور: ايران شهر:


آخرین داستان ها ارسالی

خداحافظ

نمایش مشخصات روستا چهره ی خندان همیشگی اش چه مظلوم شده بود ، مرا به در خانه ام رساند ولی داخل نیامد فقط گفت چند دقیقه ای کنارم باش ، سیگاری از جیبش بیرون آورد و گفت پدر زن و مادر زنم خانه هستند آنجا نمی توانم سیگار بکشم ، طوری پک میزد که انگار آخرین باری است که سیگار میکشد، نگاهش کردم دلم برایش سوخت