معرفی ساسان فرهادی


ساسان فرهادی
جنسیت: تاریخ تولد: دوشنبه 1 فروردين 1367
کشور: ايران شهر: کرج


آخرین داستان ها ارسالی

دل نوشته یک سگ

نمایش مشخصات ساسان فرهادی هوای درون اتاق دم کرده بودو قطره های آب از شیشه بخار گرفته پنجره به نوبت سر میخوردند و جایشان را در امتداد خود مشخص میکردند. به طرف پنجره اتاق رفتم.برف سنگینی داشت میبارید و همه جا را به رنگ سپید در آورده بود. لکه های سیاهی هم زیر درخت گردوی داخل حیاط دیده میشد.یک سگ در زیرش دراز کشیده بود و با دیدنم از پنجره دمش را تکان میداد

ماه عسل

نمایش مشخصات ساسان فرهادی چند ساعتی میشد پشت فرمان بودم.پاهایم کمی بیحس و سنگینی میکرد.هوا هنوز صبح نشده بود و تاریکی اطراف جاده را به شکل ترسناکی حفظ میکرد.برف پراکنده ای هم به شیشه جلوی ماشین میخورد و به سرعت آب میشد.دوباره قیافه های سحر و سعید را به خاطر آوردم و اعصابم را بهم ریخت.نه نمیتوانم بی توجهی آنها را فراموش کنم

درخت خون آشام

نمایش مشخصات ساسان فرهادی هراسان به اتاقم وارد شدم،مرگ وحشتناک مادرم برای اتمام مراسم کافی نبود، که اینطور مورد حمله قرار بگیرم. هنوز هم تیزی چاقو هایشان را جلو چشم خودم میبینم، خیلی خوش شانس بودم، توانستم از دستشان فرار کنم. نباید اجازه بدهم برادر ناتنیم مراسم را به پایان برساند، باید هرطور شده مزرعه

خاطرات یک راننده برای مسافرش

نمایش مشخصات ساسان فرهادی سرکار ببخشید لطف میکنید جلو بشینید! سربازی گردن دراز با قیافه ای سیاه سوخته و صورتی پر از ککومک که بنده دلیلش را کارهای تابستانی در مزارع میدانم از عقب ماشین پباده میشود وجایش را به یک خانم میدهد. داستان هم اینجا خودش را وارد میکند.خانمی محجبه و مجهز به چادر ملی و نقاب که فقط چشمانش