معرفی صدف سادات ابهری


صدف سادات ابهری
جنسیت: تاریخ تولد: چهار شنبه 11 آذر 1377
کشور: ايران شهر: تهران
sadafsadatabhari@yahoo.com
برای قلبم مینویسم


با عرض پوزش من متن ادبی مینویسم نه داستان
ممنون از همه که مطالب من را میخوانند
و باید اضافه کنم که نوشته هایم از زندگی خودم میگویند ممنونم از شما.


آخرین داستان ها ارسالی

دوست

هم نشین تو از تو به باید تا تورا عقل و دین بیفزاید به گل گفتم دوست چیست؟ پژمرده شد به ابر گفتم دوست چیست؟ گریست به آیینه گفتم دوست چیست؟ ترک خورد و از انسان پرسیدم دوست چیست؟ سکوت کرد و در سکوت خود شکست ، از آنجا بود که دانستم دوست معرفتی دارد که در بساط دنیا یافت نمیگردد

اول مهر

نخستین روز از فصلی نو در تقویم زندگی من بود. اما مثل همیشه تکراری.............. هوای سرد و نژند خزان ، قلب کوچکم را می آزارد ؛ هنوز پاییز با آن جلوه ی همیشگی ی خود از راه نرسیده بود.... برخی از برگهای درختان همچنان سبزی خود را حفظ کرده بودند و در دامان طبیعت آزادانه می زیستند. هوای آسمان