معرفی آرمان میرعبدالحق (ول نویس)


آرمان میرعبدالحق (ول نویس)
جنسیت: تاریخ تولد: دوشنبه 13 آبان 1370
کشور: ايران شهر: تهران
://velnevis.lxb.ir


آخرین داستان ها ارسالی

من نبودم!

نمایش مشخصات آرمان میرعبدالحق (ول نویس) تقصیر مدیر احمق بانک بود؛ اگه طولش نداده بود، اگه اون فرمو برای پیرمرده پر نکرده بودم، اگه اون خانم رژ لب قرمز نداشت، اگه اون بچه انگشتشو از توی دماغش در آورده بود، اگه...،اگه...، پلیسا بیرون و ما گروگان بودیم...دیگه فک کردن مثل فیلما هم جواب نمی داد. سعی کردم ببینمش. بریده بریده و با خس خس نفس می کشید

به سوی بی نهایت و فراتر از آن

نمایش مشخصات آرمان میرعبدالحق (ول نویس) اون قدر سبک شده بود که می خواست اوج بگیره. تنها فاصلش با زمین کفشاش بودن، اما این کافی نبود. باید بین کفشاش و زمین هم فاصله بوجود می آورد. پس شروع کرد. ((به سوی بی نهایت و فراتر از آن!)) از وقتی داستان اسباب بازی رو دیده بود همیشه می خواست این جمله رو یه جای مناسب به کار ببره. اون قدر اوج گرفت که دیگه انسانها که نه، آدما رو نمیشد دید

ای بابا

نمایش مشخصات آرمان میرعبدالحق (ول نویس) فکر می کرد رسیده آخر دنیا، آخر خط زندگیش که نقطش خودکشی بود. جرات تیغو نداشت. از همون بچگیش از خون می ترسید. حال و حوصله ی خوردن قرص و عدم اطمینان از مرگ و شستشو ی معده و سرکوفت اطرافیارم نداشت. عرضه ی خریدن اسلحه و شلیک به خودشو هم همین طور! گره دار رو هم که بلد نبود. قبض برق و گاز رو هم که خیلی وقت بود پرداخت نکرده بود