معرفی آذرمیدخت صادقیان


آذرمیدخت صادقیان
جنسیت: تاریخ تولد: چهار شنبه 30 آذر 1362
کشور: ايران شهر: کرج


آخرین داستان ها ارسالی

آرزوی دیرینه{تفدیم به بیماران تی اس}

امروز از هر روزخوشحال تر بود. همیشه آرزو داشت پسر داشته باشه و امروز به این آرزوش رسیده بود.قبل از این خدا به او پنج دختر داده بود و کسی نبود که حالا در دوران پیری به او در کار سخت کشاورزی کمک کنه.تازه دوتا از دختراشم آینه دقش شده بودن با اون قیافه های زمخت کسی حاضر نبود اونارو بگیره