معرفی آرش شهدادی


آرش شهدادی
جنسیت: تاریخ تولد: یکشنبه 22 آذر 1371
کشور: ايران شهر: تهران


آخرین داستان ها ارسالی

میهن زده

نمایش مشخصات آرش شهدادی سعید از وقتی که وارد دانشگاه شده بود همه چهار چشمی نگاهش می کردند . انگار رتبه ی یک ندیده اند . خیلی ها به او حسودی میکردند . از خودی و ناخودی . از دوست و آشنا گرفته تا فامیل های دور و نزدیک . پدرش کارگر بود و سواد آنچنانی نداشت. مادرش هم خانه دار بود . خیلی خجالتی بود اگر هم مسخره اش میکردند چیزی نمیگفت

تراژدی

نمایش مشخصات آرش شهدادی قرصی در دهانش گذاشت و کت مشکیش را به تن کرد . تفنگش را برداشت و در مقابل او ایستاد . و فریاد زد : (( گفتم که هرزه بود ، لعنتی)) صدایش در اتاق پیچید و بازتاب شد مرد جواب داد : ((اینطوری که تو میگی نیست)) مرد دیگر لبخندی زد و گفت : (( چرا هست این رو چهار ماه پیش بهت گفتم ولی باور نکردی )) او جواب داد : (( هنوزم باور ندارم

مجسمه

نمایش مشخصات آرش شهدادی " وقتی که رفتی تصویر مات تو را از پشت پنجره ی باران خورده اتاقم دیدم . و صدای پای تو را بر سنگ فرش های آن سوی خیابان شنیدم . صدایی که لبریز از تردید بود . تو رفتی و اما من همان جا ماندم . همسایه ها و رهگذران مرا هم چون مجسمه ای سرد و بی روح از آن سوی پنجراه نگاه کردند . تو میکلانژ بودی و من همان داوود سرد و بی روح