معرفی مسعود ساعتساز


مسعود ساعتساز
جنسیت: تاریخ تولد: یکشنبه 6 مهر 1365
کشور: ايران شهر:


آخرین داستان ها ارسالی

اپیدمی مرد صورت زخمی

نمایش مشخصات مسعود ساعتساز چند روز از بازگشت زود هنگام مرضیه از فرانسه می گذشت. او همچنان سکوت کرده بود. تا اینکه گفت دیگر ساخت فیلمی با موضوع یک خواننده محبوب زن برایش اهمیتی ندارد، بلکه می خواهد فیلمی از یک سرباز قدیمی بسازد. مرد میانسال زخم عمیقی روی صورتش بود. زخمی به شکل یک صلیب بزرگ که رگها و مویرگهای صورتش در اعماق آن دیده میشد