معرفی محمدامین فلاحان


محمدامین فلاحان
جنسیت: تاریخ تولد: سه شنبه 21 دي 1372
کشور: ايران شهر: اهواز


آخرین داستان ها ارسالی

نگرانی نرگس

نرگس با ترس از جوب وسط خیابان پرید،چادرش را روی دست های کوچک زهرا کشید که از سرما سرخ شده بود،زیر لب با خود زمزمه کرد الان می رسیم،غروب شده بود صدای اذان از آن دور دست به گوش می رسید لب های کوچک زهرا از سرما خشک شده بود اما نرگس هنوز نگران آمدن حمید بود،اگر حمید زودتر از او برسد مثل همیشه قشقرقی به پا می کند