معرفی م ح وفایی


م ح وفایی
جنسیت: تاریخ تولد: دوشنبه 20 آذر 1357
کشور: ايران شهر:


آخرین داستان ها ارسالی

ساعت مچی

نمایش مشخصات م ح وفایی - حاج صادق ، حاج صادق بدو بیا ، بچه ها یه شهید سالم پیدا کردن ... توی این 12 سالی که مسئول بچه های تفحص شده بودم ، این اولین باری نبود که بچه ها شهید سالم پیدا میکردن . خودمو رسوندم بالای سر شهیدی که فقط دست چپش از زیر خاک بیرون بود و ساعت و انگشتر خاک و خونیش روی اون هویدا . نگام که به ساعتش افتاد ، دلم لرزید و بغض گلومو گرفت