معرفی معصومه هوشمندیان


معصومه هوشمندیان
جنسیت: تاریخ تولد: چهار شنبه 15 دي 1378
کشور: ايران شهر: تنکابن


آخرین داستان ها ارسالی

بی تو نمیشود ماند

نمایش مشخصات معصومه هوشمندیان *به نام خاطراتی که موندگاریش مانندعطرست * لحظه ی حال مراببین... که چگونه بیقرارت شدم...مانندکسی هستم که ندانم درکجای روزگارقرار دارد...دلگیرم ازتمام لحظه های که بی توسپری میشود ... شب شده: ستاره وماه رقص کنان دربغل آسمان قرارمی گیرند . ومن درست لحظی که شیشه الکل روبه روم ودردفتری

میم ...مثل

نمایش مشخصات معصومه هوشمندیان میم ... مثل چی میتونه باشه؟؟ خیلی سخت پاسخ دادن به سوالی که حتی خودم جواب سوالش نمی دونم..! میم مثل چی آخ میتونه باشه؟؟صدای ثپش های قلبی بگوش میرسه این قلب چه بیقرار تاپ تاپ میکند. گوش جان سپردم به این صدا که یه طنینی ازیه موجود زنده آمیخت میشد . تاپ تاپ بازم همان سوال اول وآخر میم

خاطرات کودکی من

نمایش مشخصات معصومه هوشمندیان زمانی که یادی ازخاطرات شیرین کودکی یادمیکنم لبخندملیحی برروی لبانم نقش می بنند.درست که شایدبعضی ازخاطراتم به شیرینی عسل وبعضی هم به شوری نمک بود.الان 18سالم شده و18سال ازاون دوران شیرین گذشته است .الان که دارم این خاطرات رامینویسم سیل عظیمی ازخاطرات درذهنم جرقه زد. سلام مامان

اسمی نمیتونم بذارم

نمایش مشخصات معصومه هوشمندیان رنگ آسمان مثل رنگ دریا هرترگه های دریا شده بودمثل آسمان طوری که آسمان نبودش دریا بود. سلام ...خانم دکتر به دادم برسین بچم داره میمره ازدردوشدت تب توروخدا کمکم کنید. دکتر:بیارش داخل صدای غلغله مردم های داخل معطب دکتر:اه بی نوبت بی انظباطی این نشد کارنمیشه که هرکی درحال مرگ ذودبره داخل که

فصل پاییز

نمایش مشخصات معصومه هوشمندیان فصل فصل زیبای پاییزبود.برگهای درختان برروی زمین می ریخت.باگذاشتن پابرروی آنهامیتوانی صدای دل نشین آنرابشنویدصدای که یه موسیقی طبیعی بنظرمی رسید که هزران طرفدارانی داشت هرکسی که غمگین ودلش شکسته بودباشنیدن این موسیقی زیبای طبیعت آروم میشد. این فصل ماه جدیدوپرازخوشی