معرفی بیتا رادمنش


بیتا رادمنش
جنسیت: تاریخ تولد: چهار شنبه 7 آبان 1376
کشور: ايران شهر:


آخرین داستان ها ارسالی

تخیلی اما وحشتناک

نمایش مشخصات بیتا رادمنش پیر مرد خسته ونگران از مزرعه باز می گشت و در تاریکی شب و هیاهوی باد غرق در فکر خاتون بود که چگونه برایش طبیبی را از شهر بیاورم او حالش خیلی بد است نیاز به طبیب دارد از دهکده یشان هم راه طولانی وسختی تا شهر بود و نمی توانست پیاده برود در همین افکار بود که ناگهان سوسوی چراغ ماشینی جاده