run in: 0
run in: 0.02
نتیجه جستجو برای "منو زن همسایه" - تعداد نتایج: 50 - نمایش صفحه 1 از 5 صفحه


1. نام داستان: بازی دو دو است... نویسنده: فرشید طریقی

همسایه امد در را زد.همسایه ی بالا.با شوق گفت بازی دو دو است.کدام بازی:بازی زندگانی...من باورم شده که همه چیز خوب است.همه در برادری و صلح از نیکی های جهان بهره مند شده اند.دو نیکی من و دو نیکی همسایه ام.اسوده و ارام بخواب رفتم.
فردا صبح همسایه ای دیگر امد ودر زد.همسایه پایین.باسرخوشی ودلشادی در راگشودم.به همسایه ی دیگر گفتم شاد باش بازی دو دو است.گفت ان هنگام که تو اسوده به این فکر میکردی بازی دو دو است همسایه ی بالایت چهر گوشه ی سبز عالم را با دوی ...
(ادامه داستان)


2. نام داستان:
همسایه سمت چپی نویسنده: داستان

مرد روستائی سخت مریض شد و خیال میکرد که بزودی میمیرد . لذا رو به زنش کرده و گفت : این آخر عمری از تو یک خواهشی دارم و آن اینست که اگر من مردم تو با همسایه سمت چپی ازدواج بکن !!
زن گفت : آخر چرا چنین حرفی میزنی ؟ اول اینکه من دعا میکنم خدا به تو شفا بدهد ، بعد آن چرا با همسایه دست چپی ؟ مگر او از همسایه دست راستی چه چیزی اضافه دارد ؟
مرد روستائی گفت : عزیزم مسئله همینجا ست دیگر ، همسایه دست راستی بسیار مرد محترم و مومنی است ، ولی همسایه دست چپی سال پیش ی ...
(ادامه داستان)


3. نام داستان:
زودتر ازهمه نویسنده: بهروزعامری

وقتی خبر موثق را شنید بیدرنگ خودرا رساند البته نه زودتر از همسایه ی دیوار بدیوارش
همسایه گفت: حدس میزدم خودتون باشید، برام گفته بود ،هنوز کسی نیامده ، شما اولین نفر هستید
پرسید کجاست؟ همسایه گفت تو اتاق خوابش
وقتی ببالینش رسید .همه ی مرگ هولناک را در چهره اش یکجا دید .آهسته خم شد و شکست و با صدایی مرتعش و بد بخت گفت : ای عشق بزرگم کاش من جای تو می مردم .همسایه ی پیر اورا درآغوش کشید و بجای دلداری گفت : شما خیلی دیر زود آمدید .پنجاه سال!! ...
(ادامه داستان)


4. نام داستان:
مزاحم همسایه ها نویسنده: ابوالحسن اکبری

مریم می گفت :برای من وبچه ها عادی شده بود.هرشب ساعتای دو ازخواب می پریدوفریادمی زدچرا نخودها را نمی فرستید! بچه ها لت وپاره شدند.دیگه چاره ای نبودخودتقی گفته بودبرای این که مزاحم همسایه ها نشوم ،دست وپایم رابه تخت بندید. ...
(ادامه داستان)


5. نام داستان:
یک دو سه ترمز نویسنده: ستاره

با نگاه حرف می زد،
کلاج را روی دنده پنج گذاشت
سرش را تا می توانست به عقب برگرداند
ناگهان ترمز دستی را کشید
بومممممممم
دخترک با سر بر زمین کوفت
صدای کوفتنش را فقط من شنیدم
.
.
.
.
.
.
و هیچ گاه پسر کر همسایه پشتی
نگاه های
دختر لال همسایه روبه رویی را
نشنید. ...
(ادامه داستان)


6. نام داستان:
همسایه ها نویسنده: آرش شهنواز

بی هیچ مشکلی در کنار هم روزگار می گذرانند، سال هاست. این یکی، ساکنانش کلاهبرداران، خلافکاران ، جنایتکاران و البته گاهی نیز انسان های رنج کشیده ای هستند که قربانی اعمال آنها شده اند. آن یکی مملو است از نویسندگان ، شاعران ، مترجمان و هنرمندان . همسایه ی دیوار به دیوار هم هستند ، صفحات حوادث و فرهنگی روزنامه مورد علاقه من. ...
(ادامه داستان)


7. نام داستان:
خب معلومه این از بدشانسیه! نویسنده: داستان

پیرمرد روستا زاده ای بود که یک پسر و یک اسب داشت. روزی اسب پیرمرد فرار کرد، همه همسایه ها برای دلداری به خانه پیرمرد آمدند و گفتند:عجب شانس بدی آوردی که اسبت فرارکرد!
روستا زاده پیر جواب داد: از کجا میدانید که این از خوش شانسی من بوده یا از بد شانسی ام؟ همسایه ها با تعجب جواب دادن: خوب معلومه که این از بد شانسیه!
هنوز یک هفته از این ماجرا نگذشته بود که اسب پی مرد به همراه بیست اسب وحشی به خانه برگشت. این بار همسایه ها برای تبریک نزد پیرمرد آمدند: ...
(ادامه داستان)


8. نام داستان:
عذرا خانم نویسنده: ذوالفقار مخدومی

عذرا خانم پای ثابت نشستهای توی کوچه بود.همیشه می دیدم که دو سه نفر از زنهای همسایه رو جمع کرده و داره براشون حرف می زنه. صورت گوشتیه گرد وقلمبه ای داشت.وقتی دو سه ثانیه تو صورتش خیره می موندی احساس می کردی که فکش بزرگتر از اندازه ی معمولیه و داره از صورتش جدا می شه؛اونقدر که می جنبید وحرف میزد.یه حس ترسی بهت دست می داد و زودی مجبور می شدی نگاهت رو از صورتش بگیری.خیلی دوست داشتم بدونم این همه حرف رو از کجامیاره.یعنی هر اتفاقی تو خونه براش می افته ...
(ادامه داستان)


9. نام داستان:
تنها نویسنده: داستان

تنها بود.با عمه و عموی پیرش زندگی میکرد. سرحال بود ؛بعد از چند وقتی توی خودش؛ با کسی حرف نمی زد.کسی نمیدانست چرا.هیچ کس هم نمی پرسید چرا.
 چند سالی میشد که غیبش هم زده بود.همسایه ها میگفتند رفته شهرشون،بعضی هم میگفتند رفته خارج،خودم فکر میکردم مرده.
تا اینکه امروز دوباره دیدمش،همسایه ها می گفتند چند هفته ای می شه که اومده.
باز هم تنها بود.
کسی هم نپرسید کجا رفته بود... ...
(ادامه داستان)


10. نام داستان:
جنگ ناموسی نویسنده: ابوالحسن اکبری

پدربزرگ هرشب برای نوه اش یونس قصه ای تعریف می کرد.آن شب قصه اش را این طورآغازکرد.خروس خسته وکوفته ازسرکاربرگشت .دیدخروس همسایه با عیالش صحبت می کند.خیلی عصبانی وناراحت شد،خونش به جوش آمدو به جنگ خروس همسایه رفت وازآن روزبودکه جنگ بین خروس ها به راه افتاد.یونس وسط حرف های پدربزرگ پریدوگفت:پس جنگ خروس ها یه جنگ ناموسی بوده .پدربزرگ سری تکان دادوگفت :آره پسرم. ...
(ادامه داستان)

صفحات ادامه نتایج:  1  2  3  4  5  >