دستان کوچک خون آلود

دستان کوچک خون آلود ادامه داستان صندلی که در آن دوباره زوج پلیسی دانلد و رابرت درگیر پرونده دوم خود در شهر مرسر می شوند. اینک آنها هستند و راز و رمزی جدید که باید برای حل آن شهامت داشت.
نویسنده:محمد علی قجه مترجم:- ناشر:محمد علی قجه
سال چاپ:1399 نوبت چاپ:1
قیمت:5000 تومان قیمت پشت جلد:10000 تومان