در آینه

در آینه دنیا همچون آینه ای است که رفتارهای ما را به ما برمی گرداند. پس به هوش باشیم که بدی نکنیم که به ما بازخواهد گشت.
نویسنده:محمد علی قجه مترجم:- ناشر:محمد علی قجه
سال چاپ:1399 نوبت چاپ:1
قیمت:7000 تومان قیمت پشت جلد:7000 تومان