قصه های یک شهر

قصه های یک شهر هر رهگذری که از کنارمان می گذرد بی شک داستانی دارد به مانند قصه های این شهر . از کودکی که گوشه خیابان دستفروشی می کند تا سارقی که هنوز انسانیتش را در دل نگاه داشته است . آنجا که باید پرسید ما در کدام جای این داستان ایفای نقش می کنیم .
نویسنده:محمد علی قجه مترجم: ناشر:سایلاو
سال چاپ:1398 نوبت چاپ:0
قیمت:22000 تومان قیمت پشت جلد:22000 تومان