"پازل" مجموعه داستان كوتاه

مجموعه اي از داستان هاي كوتاه گردآوري شده از ايران و جهان
نویسنده:حسن ايماني مترجم: ناشر:نگار تابان
سال چاپ:1397 نوبت چاپ:0
قیمت:8000 تومان قیمت پشت جلد:10000 تومان