نوجوان قهرمان. شهید فهمیده

نوجوان قهرمان. شهید فهمیده بسمه تعالی سروده در وصف شهید نوجوان . حسین فهمیده.
نویسنده:سروده : محمد رضا دامغانی مترجم:. ناشر:انتشارات اذر فر . تهران
سال چاپ:1397 نوبت چاپ:1
قیمت:13000 تومان قیمت پشت جلد:15000 تومان