سمن از سنگ

سمن از سنگ بسمه تعالی چو ابر تو بروید ببارد سمن از سنگ. بحث و گفتگویی ادبی و فلسفی مابین پدر و فرزن
نویسنده:محمد رضا دامغانی مترجم:. ناشر:ارنا . تهران
سال چاپ:97 نوبت چاپ:1
قیمت:14000 تومان قیمت پشت جلد:15000 تومان