14+1 حق

14+1 حق بسمه تعالی 14+1 حق مجموعه حق و حقوق بر مردم در اجتماع
نویسنده:محمد رضا دامغانی مترجم:. ناشر:ارنا . تهران
سال چاپ:1394 نوبت چاپ:1
قیمت:8500 تومان قیمت پشت جلد:9000 تومان