دردنامه ی تلگرام

دردنامه ی تلگرام این کتاب قصه ی دختری را که در تله ی تلگرام افتاده است به تصویر می کشد.
نویسنده:رجبعلی باقری مترجم: ناشر:انتشارات نوروی
سال چاپ:1396 نوبت چاپ:0
قیمت:8000 تومان قیمت پشت جلد:8000 تومان