کوتاه اما ناتمام

کوتاه اما ناتمام مجموعه داستان کوتاه
نویسنده:حیدرشجاعی مترجم: ناشر:شهر پدرام
سال چاپ:1395 نوبت چاپ:1
قیمت:8000 تومان قیمت پشت جلد:8000 تومان