کفش سفید

کفش سفید رمان کفش سفید
نویسنده:جابرخنجی مترجم: ناشر:انتشارات کتیبه نوین
سال چاپ:1395 نوبت چاپ:0
قیمت:8000 تومان قیمت پشت جلد:8000 تومان