گرمای دستان زیر خاک

گرمای دستان زیر خاک این کتاب یک رمان نیمه بلند است که سعی در بازگو کردن پستی و بلندی های زندگی دارد.بازیگران صحنه تئاتر همان دوستان قدیمی و هم محله ای می باشد که رابطه شان در گذر زمان گسسته شده ولیکن باری دیگر تقدیر و سرنوشت همگی شان را به هم پیوند می دهد.این بازیگران عروسک های خیمه شب بازی می باشند که در دنیای حقیقی مشاهده می کنیم. به هر کدامشان نیز نقشی محول شده است. گاه این نقش را تا انتهایش می روند گاه نیز آن را در نیمه های راه رها می کنند.شخصیت اصلی داستان در گیر و دار عشقی حقیقی است که بامرور زمان قادر به فراموش کردنش نیست. عاقبت با وجود تمام تقلاهایش در زندگی ثمره ی این تقلاها برایش می شود مشتی خاک در دست پسر بچه ای بازگوش،از این رو اگر در گذشته زندگی کنیم زندگی برایمان می شود مشتی خاطرات زجر آور اگر هم در آینده باشیم زندگی مان را سرابی خوش فرا می گیرد،آدمی می بایست در حال باشد و قدر تک تک لحظه هایش را بداند و شکر گذار باشد...
نویسنده:کازیوه معروفی مترجم:- ناشر:لوح محفوظ
سال چاپ:1394 نوبت چاپ:0
قیمت:16000 تومان قیمت پشت جلد:22000 تومان