تاریخ کنگاور

تاریخ کنگاور کتاب تاریخی میباشد که درمورد تاریخ کنگاور یکی از شهرستانه های استان کرمانشاه می باشددر مورد منابع تاریخ و دیدنی کنگاور میباشد
نویسنده:فرشته روزبهانی مترجم:- ناشر:نسیم حیات
سال چاپ:1383 نوبت چاپ:0
قیمت:12000 تومان قیمت پشت جلد:120000 تومان