.:: نقد ::.

علیه تفسیر/ سوزان سانتاگ

علیه تفسیر/ سوزان سانتاگ

«محتوا،نگاهی است اجمالی به چیزی،مواجهه ای است چون بارقه.محتوا،چیز کوچکی است،خیلی کوچک است این محتوا» (ویلهلم دی کوئینگ در یک گفت و گو) «فقط آدمهای سطحی اند که بر مبن ...
نوشته شده در 4/5/1394 - 20:45 - توسط: پیام رنجبران(اکنون)