لیست داستان ها دفتر زخمی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

بيشتراز يك سوء تفاهم

5.0015388

بچه مورد علاقه ی پدرم

3.00779512

ترشی خانگی

5.0012134

تن

1.80590813

خوابی بنام زندگی (1)

0.0019503

درد

2.33384216

زجر شیرین

5.00256413

من عبرتم

5.0016592

هرزه

4.00279513

کسی برای ادبیات تره هم خرد نمی کند

0.0016188

یک اتفاق ساده

4.0036594

‍‍پایان سرخ

3.0026726

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻟﺬت ﺩﻧﻴﺎ

5.00115628

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻟﺬت ﺩﻧﻴﺎ

5.00111875

تعداد صفحه:(1)
1