لیست داستان ها دفتر زخمی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

بيشتراز يك سوء تفاهم

5.0016178

اثنا

0.0014752

بچه مورد علاقه ی پدرم

3.00788112

ترشی خانگی

5.0015334

تن

1.80598113

خوابی بنام زندگی (1)

0.00110213

درد

2.33392616

زجر شیرین

5.00265113

من عبرتم

5.0017242

هرزه

4.00299513

کسی برای ادبیات تره هم خرد نمی کند

0.0016948

یک اتفاق ساده

4.4057824

‍‍پایان سرخ

3.0027586

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻟﺬت ﺩﻧﻴﺎ

5.00116728

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻟﺬت ﺩﻧﻴﺎ

5.00112695

تعداد صفحه:(1)
1