لیست داستان ها دفتر زخمی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

بيشتراز يك سوء تفاهم

5.0016498

اثنا

0.0015132

بچه مورد علاقه ی پدرم

3.00791512

ترشی خانگی

5.0015714

تن

1.805101113

خوابی بنام زندگی (1)

0.00110523

درد

2.33395916

زجر شیرین

5.00268213

من عبرتم

5.0017522

هرزه

4.002104413

کسی برای ادبیات تره هم خرد نمی کند

0.0017178

یک اتفاق ساده

4.4058124

‍‍پایان سرخ

3.0027856

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻟﺬت ﺩﻧﻴﺎ

5.00117048

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻟﺬت ﺩﻧﻴﺎ

5.00113015

تعداد صفحه:(1)
1