لیست داستان ها دفتر کلکسیون

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

بدون اسم

3.00210805

تصادم

2.003820

خانه

3.0017719

زندان

5.0028369

زندگي

2.50210365

سرگشته

1.00113755

نوری تیره میان نورهای روشن

1.00211146

یک رویا

3.0027535

تعداد صفحه:(1)
1