لیست داستان ها دفتر کلکسیون

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

بدون اسم

3.00211555

تصادم

2.0041970

خانه

3.0018289

زندان

5.0029229

زندگي

2.50211105

سرگشته

1.00114605

نوری تیره میان نورهای روشن

1.00211826

یک رویا

3.0027995

تعداد صفحه:(1)
1