لیست داستان ها دفتر هذیان های یک پاپتی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

ارواح تشنه

0.0011010

ارواح تشنه

5.001491

تحت تعقیب

0.0017972

خونه تكوني

0.0018412

دغدغه های جناب مدیرکل

0.0011390

زندگی زهرماری

0.0011422

سرعت

0.0017594

شروع یک "من"

0.0011000

قانون شفا، شفای قانون

0.0016460

مالیخولیا

1.0017010

مشت

5.0018231

ها

3.0017231

کمد دیواری

4.00213411

یک پایان بی پایان

0.0011431

تعداد صفحه:(1)
1