لیست داستان ها دفتر هذیان های یک پاپتی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

ارواح تشنه

0.0012640

ارواح تشنه

5.0012101

تحت تعقیب

0.0018792

خونه تكوني

0.0019172

دغدغه های جناب مدیرکل

0.0012830

زندگی زهرماری

0.0012682

سرعت

0.0018524

شروع یک "من"

0.0012450

قانون شفا، شفای قانون

0.0017100

مالیخولیا

1.0017830

مشت

5.0019001

ها

3.0017931

کمد دیواری

4.00214161

یک پایان بی پایان

0.0012481

تعداد صفحه:(1)
1