لیست داستان ها دفتر هذیان های یک پاپتی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

ارواح تشنه

0.0011500

ارواح تشنه

5.0011071

تحت تعقیب

0.0018282

خونه تكوني

0.0018632

دغدغه های جناب مدیرکل

0.0011830

زندگی زهرماری

0.0011782

سرعت

0.0017874

شروع یک "من"

0.0011410

قانون شفا، شفای قانون

0.0016680

مالیخولیا

1.0017250

مشت

5.0018501

ها

3.0017451

کمد دیواری

4.00213681

یک پایان بی پایان

0.0011761

تعداد صفحه:(1)
1