لیست داستان ها دفتر هذیان های یک پاپتی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

ارواح تشنه

0.0012820

ارواح تشنه

5.0012361

تحت تعقیب

0.0018872

خونه تكوني

0.0019352

دغدغه های جناب مدیرکل

0.0013050

زندگی زهرماری

0.0012842

سرعت

0.0018614

شروع یک "من"

0.0012630

قانون شفا، شفای قانون

0.0017190

مالیخولیا

1.0017950

مشت

5.0019171

ها

3.0018011

کمد دیواری

4.00214311

یک پایان بی پایان

0.0012581

تعداد صفحه:(1)
1