لیست داستان ها دفتر هذیان های یک پاپتی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

شروع یک پایان

0.001352

ارواح تشنه

0.0014450

ارواح تشنه

5.0014431

تحت تعقیب

0.00110372

خونه تكوني

0.00110792

دغدغه های جناب مدیرکل

0.0015010

زندگی زهرماری

0.0014662

سرعت

0.00110064

شروع یک "من"

0.0014860

قانون شفا، شفای قانون

0.0018270

مالیخولیا

1.0019310

مشت

5.00110361

ها

3.0019301

کمد دیواری

4.00215991

یک پایان بی پایان

0.0014411

تعداد صفحه:(1)
1