لیست داستان ها دفتر هذیان های یک پاپتی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

ارواح تشنه

0.0012330

ارواح تشنه

5.0011891

تحت تعقیب

0.0018652

خونه تكوني

0.0019022

دغدغه های جناب مدیرکل

0.0012560

زندگی زهرماری

0.0012342

سرعت

0.0018374

شروع یک "من"

0.0012170

قانون شفا، شفای قانون

0.0017020

مالیخولیا

1.0017690

مشت

5.0018881

ها

3.0017831

کمد دیواری

4.00214071

یک پایان بی پایان

0.0012281

تعداد صفحه:(1)
1