لیست داستان ها دفتر هذیان های یک پاپتی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تحت تعقیب

0.0017602

خونه تكوني

0.0018132

دغدغه های جناب مدیرکل

0.001550

زندگی زهرماری

0.001241

سرعت

0.0017204

قانون شفا، شفای قانون

0.0016180

مالیخولیا

1.0016670

مشت

5.0017871

ها

3.0016881

کمد دیواری

4.00213091

یک پایان بی پایان

0.001621

تعداد صفحه:(1)
1