لیست داستان ها دفتر هذیان های یک پاپتی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

شروع یک پایان

2.6731062

ارواح تشنه

0.0014730

ارواح تشنه

5.0014841

تحت تعقیب

0.00110542

خونه تكوني

0.00111062

دغدغه های جناب مدیرکل

0.0015280

زندگی زهرماری

0.0014982

سرعت

0.00110254

شروع یک "من"

0.0015170

قانون شفا، شفای قانون

0.0018460

مالیخولیا

1.0019460

مشت

5.00110561

ها

3.0019551

کمد دیواری

4.00216131

یک پایان بی پایان

0.0014871

تعداد صفحه:(1)
1