لیست داستان ها دفتر هذیان های یک پاپتی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

ارواح تشنه

0.0011540

ارواح تشنه

5.0011121

تحت تعقیب

0.0018292

خونه تكوني

0.0018662

دغدغه های جناب مدیرکل

0.0011870

زندگی زهرماری

0.0011812

سرعت

0.0017894

شروع یک "من"

0.0011430

قانون شفا، شفای قانون

0.0016710

مالیخولیا

1.0017270

مشت

5.0018541

ها

3.0017481

کمد دیواری

4.00213681

یک پایان بی پایان

0.0011791

تعداد صفحه:(1)
1