لیست داستان ها دفتر لیلا کوت آبادی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آداماشین

5.001105118

اتاقک تدفینی

5.003100018

این یک داستانک است!بی شوخی..

3.3611178228

بهشت من زمین(نفرین فرشتگان)

2.336130310

تا در نور نور ، نور شه..

3.673121123

خورشید در میان اتش است و من حیرانم

4.254121515

خیال

1.836279421

در نگاه من همه ی شهر تویی و تو یک نفر کجایی؟

3.754133513

دلم میسوزه برای خودم که یه ادمم

1.888172412

دِث بریج

5.00175010

دیوار واسط

3.673151117

دیگه میخوام دیونه نباشم

4.003133512

سرنوشت شاه به کجا می رسد..

3.754128410

سنگ برد

3.33311437

سنگ سرد

5.0029695

عمیق نگاه کن خودت را در نگاهش

4.50210625

ماده سگرگ

4.205119917

مرداب مجنون

4.004111515

من ،پیرمردم ..

4.336174250

من تا من

5.00286421

من کنارتم

5.0011960

منتظر باش تا پایانت برسد

3.717198615

گرگی در کالبد رهانیا

4.504122518

تعداد صفحه:(1)
1