لیست داستان ها دفتر لیلا کوت آبادی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آداماشین

5.001107318

اتاقک تدفینی

5.003104218

این یک داستانک است!بی شوخی..

3.3611183628

بهشت من زمین(نفرین فرشتگان)

2.336134210

تا در نور نور ، نور شه..

3.673125523

خورشید در میان اتش است و من حیرانم

4.254125315

خیال

1.836284221

در نگاه من همه ی شهر تویی و تو یک نفر کجایی؟

3.754138913

دلم میسوزه برای خودم که یه ادمم

1.888178112

دِث بریج

5.00179710

دیوار واسط

3.673156917

دیگه میخوام دیونه نباشم

4.003136512

سرنوشت شاه به کجا می رسد..

3.754133810

سنگ برد

3.33311777

سنگ سرد

5.00210085

عمیق نگاه کن خودت را در نگاهش

4.50211185

ماده سگرگ

4.205125617

مرداب مجنون

4.004114215

من ،پیرمردم ..

4.336178150

من تا من

5.00291121

من کنارتم

5.0012620

منتظر باش تا پایانت برسد

3.717204215

گرگی در کالبد رهانیا

4.504127318

تعداد صفحه:(1)
1