لیست داستان ها دفتر لیلا کوت آبادی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آداماشین

5.001111218

اتاقک تدفینی

5.003109018

این یک داستانک است!بی شوخی..

3.3611187728

بهشت من زمین(نفرین فرشتگان)

2.336137710

تا در نور نور ، نور شه..

3.673129723

خورشید در میان اتش است و من حیرانم

4.254129215

خیال

1.836289721

در نگاه من همه ی شهر تویی و تو یک نفر کجایی؟

3.754143613

دلم میسوزه برای خودم که یه ادمم

1.888182812

دِث بریج

5.00183810

دیوار واسط

3.673161017

دیگه میخوام دیونه نباشم

4.003140912

سرنوشت شاه به کجا می رسد..

3.754138810

سنگ برد

3.33312107

سنگ سرد

5.00210525

عمیق نگاه کن خودت را در نگاهش

4.50211525

ماده سگرگ

4.205130717

مرداب مجنون

4.004119515

من ،پیرمردم ..

4.336181650

من تا من

5.00296221

من کنارتم

5.0013160

من یک دخترم.

5.0021425

منتظر باش تا پایانت برسد

3.717210915

گرگی در کالبد رهانیا

4.504131218

تعداد صفحه:(1)
1