لیست داستان ها دفتر لیلا کوت آبادی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آداماشین

5.001104118

اتاقک تدفینی

5.00398118

این یک داستانک است!بی شوخی..

3.3611176928

بهشت من زمین(نفرین فرشتگان)

2.336128810

تا در نور نور ، نور شه..

3.673120123

خورشید در میان اتش است و من حیرانم

4.254120115

خیال

1.836277921

در نگاه من همه ی شهر تویی و تو یک نفر کجایی؟

3.754131313

دلم میسوزه برای خودم که یه ادمم

1.888170812

دِث بریج

5.00173610

دیوار واسط

3.673149117

دیگه میخوام دیونه نباشم

4.003132412

سرنوشت شاه به کجا می رسد..

3.754127110

سنگ برد

3.33311247

سنگ سرد

5.0029635

عمیق نگاه کن خودت را در نگاهش

4.50210535

ماده سگرگ

4.205117617

مرداب مجنون

4.004110515

من ،پیرمردم ..

4.336173150

من تا من

5.00284421

من کنارتم

5.0011640

منتظر باش تا پایانت برسد

3.717196715

گرگی در کالبد رهانیا

4.504121518

تعداد صفحه:(1)
1