لیست داستان ها دفتر لیلا کوت آبادی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آداماشین

5.001105918

اتاقک تدفینی

5.003101218

این یک داستانک است!بی شوخی..

3.3611180128

بهشت من زمین(نفرین فرشتگان)

2.336131610

تا در نور نور ، نور شه..

3.673122723

خورشید در میان اتش است و من حیرانم

4.254122915

خیال

1.836280921

در نگاه من همه ی شهر تویی و تو یک نفر کجایی؟

3.754135213

دلم میسوزه برای خودم که یه ادمم

1.888173812

دِث بریج

5.00176310

دیوار واسط

3.673152617

دیگه میخوام دیونه نباشم

4.003134712

سرنوشت شاه به کجا می رسد..

3.754130210

سنگ برد

3.33311547

سنگ سرد

5.0029785

عمیق نگاه کن خودت را در نگاهش

4.50210795

ماده سگرگ

4.205121417

مرداب مجنون

4.004112415

من ،پیرمردم ..

4.336175850

من تا من

5.00287921

من کنارتم

5.0012150

منتظر باش تا پایانت برسد

3.717200715

گرگی در کالبد رهانیا

4.504123918

تعداد صفحه:(1)
1