لیست داستان ها دفتر لیلا کوت آبادی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آداماشین

5.001122518

اتاقک تدفینی

5.003120318

این یک داستانک است!بی شوخی..

3.3611197628

بهشت من زمین(نفرین فرشتگان)

2.336148010

تا در نور نور ، نور شه..

3.673141623

خورشید در میان اتش است و من حیرانم

4.254137115

خیال

1.836301721

در نگاه من همه ی شهر تویی و تو یک نفر کجایی؟

3.754156313

دلم میسوزه برای خودم که یه ادمم

1.888196812

دِث بریج

5.00197510

دیوار واسط

3.673170617

دیگه میخوام دیونه نباشم

4.003150812

سرنوشت شاه به کجا می رسد..

3.754149310

سنگ برد

3.33313077

سنگ سرد

5.00211375

عمیق نگاه کن خودت را در نگاهش

4.50212575

ماده سگرگ

4.205146117

مرداب مجنون

4.004129015

ممنوعه

3.00517812

من ،پیرمردم ..

4.336193250

من تا من

5.002110021

من کنارتم

5.0014540

من یک دخترم.

5.0023465

منتظر باش تا پایانت برسد

3.717236315

گرگی در کالبد رهانیا

4.504143018

تعداد صفحه:(1)
1