لیست داستان ها دفتر لیلا کوت آبادی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آداماشین

5.001134818

اتاقک تدفینی

5.003131818

این یک داستانک است!بی شوخی..

3.3611207928

بهشت من زمین(نفرین فرشتگان)

2.336158310

تا در نور نور ، نور شه..

3.673152923

خورشید در میان اتش است و من حیرانم

4.254147315

خیال

1.836313921

در نگاه من همه ی شهر تویی و تو یک نفر کجایی؟

3.754167413

دلم میسوزه برای خودم که یه ادمم

1.888206112

دِث بریج

5.001110310

دیوار واسط

3.673180617

دیگه میخوام دیونه نباشم

4.003162412

سرنوشت شاه به کجا می رسد..

3.754159810

سنگ برد

3.33314157

سنگ سرد

5.00212365

عطسه

0.001883

عمیق نگاه کن خودت را در نگاهش

4.50213525

ماده سگرگ

4.205157617

مرداب مجنون

4.004138615

ممنوعه

3.00531012

من ،پیرمردم ..

4.336204750

من تا من

5.002122221

من کنارتم

5.0015780

من یک دخترم.

5.0024855

منتظر باش تا پایانت برسد

3.717250515

گرگی در کالبد رهانیا

4.504153318

تعداد صفحه:(1)
1