لیست داستان ها دفتر لیلا کوت آبادی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آداماشین

5.001108018

اتاقک تدفینی

5.003105318

این یک داستانک است!بی شوخی..

3.3611184528

بهشت من زمین(نفرین فرشتگان)

2.336135310

تا در نور نور ، نور شه..

3.673126723

خورشید در میان اتش است و من حیرانم

4.254126515

خیال

1.836285521

در نگاه من همه ی شهر تویی و تو یک نفر کجایی؟

3.754140413

دلم میسوزه برای خودم که یه ادمم

1.888179412

دِث بریج

5.00180810

دیوار واسط

3.673157917

دیگه میخوام دیونه نباشم

4.003137712

سرنوشت شاه به کجا می رسد..

3.754135010

سنگ برد

3.33311857

سنگ سرد

5.00210185

عمیق نگاه کن خودت را در نگاهش

4.50211285

ماده سگرگ

4.205126817

مرداب مجنون

4.004115015

من ،پیرمردم ..

4.336178650

من تا من

5.00292321

من کنارتم

5.0012800

من یک دخترم.

5.001514

منتظر باش تا پایانت برسد

3.717205315

گرگی در کالبد رهانیا

4.504128318

تعداد صفحه:(1)
1