لیست داستان ها دفتر لیلا کوت آبادی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آداماشین

5.001101518

اتاقک تدفینی

5.00394518

این یک داستانک است!بی شوخی..

3.3611174528

بهشت من زمین(نفرین فرشتگان)

2.336126110

تا در نور نور ، نور شه..

3.673117723

خورشید در میان اتش است و من حیرانم

4.254118215

خیال

1.836274221

در نگاه من همه ی شهر تویی و تو یک نفر کجایی؟

3.754128213

دلم میسوزه برای خودم که یه ادمم

1.888168712

دِث بریج

5.00170610

دیوار واسط

3.673146217

دیگه میخوام دیونه نباشم

4.003130112

سرنوشت شاه به کجا می رسد..

3.754124310

سنگ برد

3.33310957

سنگ سرد

5.0029405

عمیق نگاه کن خودت را در نگاهش

4.50210295

ماده سگرگ

4.205114417

مرداب مجنون

4.004108615

من ،پیرمردم ..

4.336170150

من تا من

5.00280621

من کنارتم

5.001830

منتظر باش تا پایانت برسد

3.717190915

گرگی در کالبد رهانیا

4.504118918

تعداد صفحه:(1)
1