لیست داستان ها دفتر من و ایده هام

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آزیر قرمز

5.0012152

اتوبوس

1.86711087

جارو

0.0015842

خواب

3.57710567

رویا

2.50488012

شاید

1.506102717

پل قدیمی

1.0049994

تعداد صفحه:(1)
1