لیست داستان ها دفتر من و ایده هام

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آزیر قرمز

5.001482

اتوبوس

1.86710487

جارو

0.0015232

خواب

3.5779997

رویا

2.50480312

شاید

1.50696217

پل قدیمی

1.0049424

تعداد صفحه:(1)
1