لیست داستان ها دفتر مریم افشار

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آخر عاشقی

2.33312514

افسوس که افسانه بود

3.33616458

ای دل غافل

3.67312667

به این سوی چراغ

4.00512076

بچه سر راهی

1.80525667

غرور کوفتی

3.57711112

مامان ناهید

2.504436010

چراغ قوه

1.25412364

تعداد صفحه:(1)
1