سبزبودن

یک خانه کوچک یاحتی یک اتاق یاهرجایی که به ماآرامش میدهد.می تواندسبزباشد.وهمیشه ازرنگهای زردیامشکی که آرامش به مانمی دهددوری کنیم.
وبایددانست که سبزبودن پرازروحیه می تواندبرای ماباشد.هیچ بایدگذاشت که قلبمان ازرنگ سبزبشد.هیچ وقت نمی توان فکرکنی که چگونه بایدسبزباشی.وآن راتجربه کنی پس بایدمواظب باشی هیچ وقت زردنباشی نگاه به خوبیها ومهربانیهایی که بایستی به آن احترام بگذرایم وآن رادوست داشته باشیم.سبزبودن فقط به درخت وگلهانمی تواندباشد.بلکه همیشه بایدخودمان سبزتروزیباتربنگریم وببینیم زیبایی فقط برازنده انسان هم می تواندباشد.واون به بدی استفاده نکند:خانه های سبزودلهای سبزهمه آنهانقش ای است برای بهترزندگی کردن ولذت بردن درتمام شبهاوروزهامی نویسی ازچیزهای که وجودشان بهت امیدوزیبایی وسبزبودن میدهد.
روزهایی که همیشه باوجودت لحظه شماری می کنی دوست داری دوست داری همیشه روززیبایی ازراه برسد.وجایی رادرآن پیداکنی که سبزباشد.
شکل قلم:F اندازه قلم:  A A   رنگ قلم:                       پس زمینه:                    
امتیاز: 0.0 از 5 (مجموع 0 رای)
نسخه چاپی  اضافه کردن به لیست Favorites  دعوت از یک دوست برای دیدن این صفحه  فرستادن این داستان با نامه  گذاشتن این داستان در وبلاگ یا سایت خودتان  تاریخ ثبت و شماره سریال داستان لینک ثابت این داستان  گزارش خطا یا تخلف یا محتوای نامناسب   رای برای این داستان

0


این داستان را خواندند (اعضا)

ابوالفضل ابطحی (16/7/1399),ابوالفضل ابطحی (25/7/1399),

ارسال نظر

نام کاربری: کلمه رمز:
نام شما: ایمیل شما:
آدرس وب: http:// کد:  
استفاده از شکلک در نظر
نظر شما:
 

 نظر بصورت خصوصی برای نویسنده ارسال شود.
  مشخصات شما در این دستگاه ذخیره شود.