لیست داستان ها دفتر سید محسن جاویدکار

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

عروسک شیطانی

4.0044410

پسرک معتاد

3.6055200

تعداد صفحه:(1)
1