لیست داستان ها دفتر شهروز براری صیقلانی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

از نسل حوا از جنس آدم

0.001200

پسرخوانده ی رشت

5.001541

تعداد صفحه:(1)
1