لیست داستان ها دفتر شهروز براری

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اثیری نیلیا

0.001360

مهربانو، لیلی، مجنون صفت

4.001710

پرنده ای که عاشق قفس شد

0.001691

کالبد اشتباهی

5.0011861

تعداد صفحه:(1)
1