لیست داستان ها دفتر شهروز براری

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آزمون وفاداری بشرط چاقو

4.5023461

اثیری نیلیا

3.5021450

این روزها

5.001721

روزی که یک پسر مَرد شد

0.001590

مجنون ترین لیلی، فروپاشید

0.0012210

مهربانو، لیلی، مجنون صفت

3.6734962

نجوای روح درون

4.0054286

پرنده ای که عاشق قفس شد

5.0025041

کالبد اشتباهی

5.0025311

گل پامچال رسوایی

5.0012830

تعداد صفحه:(1)
1