لیست داستان ها دفتر شهروز براری

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آزمون وفاداری بشرط چاقو

4.0035771

اثیری نیلیا

3.2542420

این روزها

3.4372161

تنها ولی باوفا

5.0023413

روزی که یک پسر مَرد شد

2.6055822

مجنون ترین لیلی، فروپاشید

2.0066840

مهربانو، لیلی، مجنون صفت

3.6055992

نجوای روح درون

3.6285696

پرنده ای که عاشق قفس شد

4.2056131

کالبد اشتباهی

3.7546271

گل پامچال رسوایی

4.3336770

تعداد صفحه:(1)
1