لیست داستان ها دفتر دل نوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تسلیم

0.0019014

شب عید

3.67320060

شوهر لجوج،زن لجوج

3.17618564

عدد سه

5.00211861

وطن

0.0011711

پیامک خالی

3.2057043

تعداد صفحه:(1)
1