لیست داستان ها دفتر دل نوشته

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

تسلیم

0.0018724

شب عید

3.67317690

شوهر لجوج،زن لجوج

3.17618254

عدد سه

5.00211541

وطن

0.001931

پیامک خالی

3.2056673

تعداد صفحه:(1)
1