لیست داستان ها دفتر داستان های بارانی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آدرس گلی

3.7545710

او دریا بود.....

4.0026183

مروارید

3.7546840

نشانه باران

3.6733094

هوا همیشه ابری نمیمونه

5.0011564

پاییز بوی خون میدهد

3.6733193

گل نرگس

3.20559116

تعداد صفحه:(1)
1