لیست داستان ها دفتر داستان های بارانی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آدرس گلی

5.001890

او دریا بود.....

5.0013163

مروارید

3.6731510

نشانه باران

4.0011324

پاییز بوی خون میدهد

3.6731933

گل نرگس

3.50228116

تعداد صفحه:(1)
1