لیست داستان ها دفتر داستان های بارانی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آدرس گلی

3.7545950

او دریا بود.....

4.0026423

مروارید

3.7547070

نشانه باران

3.6733324

هوا همیشه ابری نمیمونه

5.0011944

پاییز بوی خون میدهد

3.6733403

گل نرگس

3.20561116

تعداد صفحه:(1)
1