لیست داستان ها دفتر داستان های بارانی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

آدرس گلی

3.7545510

او دریا بود.....

4.0026013

مروارید

3.7546560

نشانه باران

3.6732924

هوا همیشه ابری نمیمونه

5.0011144

پاییز بوی خون میدهد

3.6733033

گل نرگس

3.20557316

تعداد صفحه:(1)
1