لیست داستان ها دفتر چهل قصه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

داستان کوتاه جوان باغیرت

4.5023760

رعدو برق

1.6733381

عاشق که باشی

3.0056750

عروسی

1.6733390

کلفتی نان را بگیر و نازکی کار را

3.6735682

تعداد صفحه:(1)
1