لیست داستان ها دفتر چهل قصه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

داستان کوتاه جوان باغیرت

4.5022330

رعدو برق

1.6732070

عاشق که باشی

0.001440

عروسی

1.6731940

کلفتی نان را بگیر و نازکی کار را

3.0021502

تعداد صفحه:(1)
1