لیست داستان ها دفتر چهل قصه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

داستان کوتاه جوان باغیرت

4.0011400

رعدو برق

1.0011270

عروسی

1.5021150

تعداد صفحه:(1)
1