لیست داستان ها دفتر چهل قصه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

داستان کوتاه جوان باغیرت

4.5023190

رعدو برق

1.6732871

عاشق که باشی

3.3334940

عروسی

1.6732830

کلفتی نان را بگیر و نازکی کار را

3.6735172

تعداد صفحه:(1)
1