لیست داستان ها دفتر واقعیت

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

جنون ساینس یاجنون علمی(داستانی غم انگیز)

5.001164

سندرم فیزیک( اختلال روانی بعضی فیزیک دانان) داستانی عجیب ولی واقعی

2.001724

تعداد صفحه:(1)
1