لیست داستان ها دفتر سایه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

افسون

0.0012161

در چشم باد

5.0012200

سرباز

0.0011870

سیگار

1.3331549

تعداد صفحه:(1)
1