لیست داستان ها دفتر سایه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

افسون

0.0011391

در چشم باد

5.0011380

سرباز

0.0011060

سیگار

0.001174

تعداد صفحه:(1)
1