لیست داستان ها دفتر سایه

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

افسون

0.0013041

در چشم باد

5.0012960

سرباز

0.0012570

سیگار

1.3332329

تعداد صفحه:(1)
1