لیست داستان ها دفتر انتهای یک جدال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

نتهای یک جدال(۱)

4.5021200

نتهای یک جدال(۲)

4.5021060

نتهای یک جدال(۳)

5.0021011

نتهای یک جدال(۴) قسمت چهارم

4.673840

نتهای یک جدال(۵) قسمت پنجم

5.0021060

تعداد صفحه:(1)
1