لیست داستان ها دفتر انتهای یک جدال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

نتهای یک جدال(۱)

4.5021730

نتهای یک جدال(۲)

4.5021620

نتهای یک جدال(۳)

5.0021671

نتهای یک جدال(۴) قسمت چهارم

4.6731420

نتهای یک جدال(۵) قسمت پنجم

5.0021720

تعداد صفحه:(1)
1