لیست داستان ها دفتر انتهای یک جدال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

نتهای یک جدال(۱)

4.5021510

نتهای یک جدال(۲)

4.5021410

نتهای یک جدال(۳)

5.0021381

نتهای یک جدال(۴) قسمت چهارم

4.6731170

نتهای یک جدال(۵) قسمت پنجم

5.0021400

تعداد صفحه:(1)
1