لیست داستان ها دفتر انتهای یک جدال

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

نتهای یک جدال(۱)

4.5022340

نتهای یک جدال(۲)

4.5022330

نتهای یک جدال(۳)

5.0022371

نتهای یک جدال(۴) قسمت چهارم

4.6732110

نتهای یک جدال(۵) قسمت پنجم

5.0022700

تعداد صفحه:(1)
1