لیست داستان ها دفتر اصغر محمودی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

؟؟؟

1.0014230

افسانه گالوس

0.001190

ایربگ

0.0014020

بره و آتش

0.0014441

توهم

0.0013531

ذهن مسموم

0.0014470

سنگر

0.001500

سنگر ( قسمت ۲)

0.001480

سنگر ( پایان)

0.001570

سگ

0.0013812

شاخ بزغاله

0.0013840

لحظه ای در غربت

2.3363190

وحشت

1.0014480

پیچ شراب

0.0014260

کادوی تولد

0.0013902

تعداد صفحه:(1)
1