لیست داستان ها دفتر سکوت خاموش

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اسکناس پنج تومانی

5.0013281

اقا بزرگ

5.0013122

اولین و اخرین سفر

0.0013373

عاشقانه

0.0013284

کفش هایم کو.............

2.5022862

تعداد صفحه:(1)
1