لیست داستان ها دفتر عارفه حیدری پور

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اسکناس پنج تومانی

5.001781

اقا بزرگ

5.001762

اولین و اخرین سفر

0.001633

عاشقانه

0.001984

تعداد صفحه:(1)
1