لیست داستان ها دفتر عارفه حیدری پور

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

اسکناس پنج تومانی

5.0012931

اقا بزرگ

5.0012762

اولین و اخرین سفر

0.0013053

عاشقانه

0.0012954

کفش هایم کو.............

0.001542

تعداد صفحه:(1)
1