لیست داستان ها دفتر داستان های کوتاه محمد رازانی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

ابر های سیاه

0.001491

برف_برف(محمّد رازانی)

5.001281

تعداد صفحه:(1)
1