لیست داستان ها دفتر داستان های کوتاه محمد رازانی

برای مشاهده چند خط ابتدایی هر داستان موس را روی عنوان داستان نگه دارید.
نام داستانامتیازتعداد رایبازدیدنظر

ابر های سیاه

0.0011371

برف_برف(محمّد رازانی)

2.6731422

تعداد صفحه:(1)
1